Angreskjema er en modul for Prestashop, som automatisk genererer angreskjema for kjøp av varer. Modulen har innstilling for tilpasning av skjema etter gjeldende regler fra Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet.

Skjemaene er utformet etter blankett nummer: Q-0319B og Q-0321B. Vi gjør oppmerksom på at denne modulen gjelder kun for salg av varer, ikke tjenester eller finansielle tjenester.