I Joomla er det mulig å opprette egne roller og rettigheter for å gi adgang til innhold og nettsiden. I Joomla administrator er det forhåndsdefinerte roller. Vi skiller mellom nettsiden (frontend) og administrasjonsdelen (backend/Joomla admininstrator).Public
Lese rettigheter til nettsiden (frontend). Alle har tilgang til nettsiden som standard

Manager
Gir deg rettighet til Joomla administrator (backend) og du har mulighet til å opprette artikler, endre innhold, publisering med mer. Men du har ikke mulighet til å installere tillegg, endre på brukere, moduler osv. Kun innholdsrelaterte funksjoner.

Administrator
Tilgang til det aller meste, men du har ikke tilgang til systemfunksjoner i Joomla - samt at du ikke kan endre på innhold som er publisert av en Super User.

Registered
Du får tilgang til nettsiden (frontend) og må ha et gyldig brukernavn og passord. Dette brukes ofte til å skjule innhold med å kreve brukernavn og passord - slik som f.eks. ekstranett, klubbside, medlemsside. Du har kun leserettighet.

Author
Gir deg mulighet til å opprette innhold via nettsiden (frontend) - men du har ikke mulighet til å publisere innhold. Du kan kun endre dine egne artikler.

Editor
Gir deg mulighet til å opprette og administrere alle artikler via nettsiden (frontend), artikler som ikke er publisert - men du kan ikke publisere innhold. Kun redigere artikler.

Publisher
Gir deg mulighet til å administrere og publisere alle artikler via nettsiden (frontend).

Super Users
Full adgang til hele nettsiden, og har alle funksjoner. Denne rettigheten bør kun de som har driftsansvar for nettsiden ha. Du kan også logge deg inn via Joomla administrator (backend)
--
Du kan også opprette dine egne roller og rettigheter i Joomla, slik at du kan sette rettigheter også i komponenter, moduler, plugins m.m.