For å nullstille passordet for en bruker, gå til BRUKERE og BRUKERE i hovedmenyen i Joomla administrator

Finn brukeren, og klikk på navnet (alternativt marker bruker i avkryssingsboks, og klikk på REDIGER knappen)

Sett "Krev tilbakestilling av passord" til "JA" og klikk på LAGRE OG LUKK knappen
Årsaken til at man bør gjøre dette, er at man ikke sender passord over e-post.
E-post er ikke en sikker kommunikasjonsmåte, og vi anbefaler at alle tilganger til systemer aldri sendes på e-post