Din nettside skal inneholde en personvernerklæring som dokumenterer:

 1. Hvem er behandlingsansvarlig?
 2. Hva er formålet?
 3. Hva er det rettslige grunnlaget?
 4. Hvilke personopplysninger behandles?
 5. Hvor hentes opplysningene fra?
 6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
 7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
 8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
 9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
 10. Hvordan sikres opplysningene?
 11. Kontaktinformasjon.
Se Datatilsynet for mer informasjon:

Vi anbefaler at denne teksten skrives så enkel nok og at alle forstår innholdet.
Det finnes ingen maler for dette, men søk i Google etter "personvernerklæring" - så vil du få opp mange eksempler fra ulike nettsider.