Alle som har en nettside, er pliktig til å følge ny personvernlov (GDPR) og ePrivacy regulativet. Dette betyr at din nettside må innholde:

  • Personvernerklæring
  • Håndtering av samtykker (cookies, skjema, bruker registering, kjøp osv)
Samler du inn persondata, må du ha:

  • Dokumentasjon på nettsiden på hvordan du håndterer data
  • System for administrasjon av samtykke
  • Interne rutiner
  • Databehandleravtale

Datatilsynet har informasjon om dette, så vi anbefaler å lese mer om dette: