Du kan justere SPAM filteret i webmail (https://tornado.email).
Logg deg inn med din e-postadresse og passord og klikk på "Innstillinger" (øverst)Klikk på "Spamfilter" og juster filtergraden. Standard innstilling er "Medium".
Hvis du setter for streng filtrering, kan du risikere at e-poster som du ønsker, havner i SPAM filteret.Du kan også blokkere og slippe igjennom e-poster manuelt ved å bruke innstillingene på samme side:For å se avviste e-poster (e-poster som er blitt blokkert av Spamfilteret), så kan du gå til "Avviste meldinger" og velge dato.