Får du mye uønsket e-post, kan du videresende e-posten til: spam-report@tornado.email

Disse e-postene blir undersøkt av vår driftsavdeling, og blir blokkert sentralt.