Følgende er en veiledning for å sette opp din epostkonto i Apple Mail. Før du begynner skal du starte epostprogrammet. Dersom du ikke er komfortabel med å bytte mellom vinduer kan du med fordel skrive ut denne veiledningen.

Du behøver passordet for din epostkonto underveis i oppsettet. 

Legg til ny konto

Hvis det er den første kontoen du setter opp i Apple Mail, dvs. at du ikke har brukt programmet før, kan du gå til neste skritt.
Hvis du derimot har satt opp kontoer i Apple Mail fra før av skal du klikke 'Mail' og dernest 'Preferences' og 'Accounts'. Klikk pluss-tegnet nederst til venstre i vinduet for å legge til en konto.Velg 'Add other mailaccount' og klikk 'Continue'Oppgi navn, epostadressen du skal sette opp og passord for kontoen, og klikk 'Create'. Navn vises på meldinger som du sender fra maskinen.Klikk 'Next' for å sette opp kontoen manuelt.Velg IMAP og oppgi informasjon for innkommende epost: tornado.mail
Påse at brukernavn og passord er fylt ut for begge feltene. Brukernavn er hele epostadressen din, passord er passord for epostkontoen. Klikk 'Next'.Oppgi informasjon for utgående epost: tornado.email
Påse at brukernavn og passord er fylt ut for begge feltene. Brukernavn er hele epostadressen din, passord er passord for epostkontoen. Klikk 'Create'.
Du er nå ferdig og klar til å sende og motta epost med Apple Mail.