Hvis du ikke får sendt e-post, kan det være flere årsaker. Ofte vil bredbåndsleverandør (ISP) kunne blokkere eksterne utgående mailservere, og hvis du bruker tornado.email som utgående mailserver, så sjekk hvilket portnummer du bruker - riktig er: 587.

Vi anbefaler også å sjekke om at e-postadresse og passord stemmer.