Hvis du får feilmeldinger ved sending eller mottak av e-post, sjekk at du har oppgitt riktig e-postadresse og passord. 
Andre tilfeller kan være:

  • Størrelsen på din mailboks er oversteget (sendere vil få e-post i retur med at mailboksen er full)
  • Sjekk innlogging på webmail (https://tornado.email)
  • Undersøk om det er blitt foretatt DNS endring på domenet
Ta kontakt med support for mer informasjon.