Har du vanlig e-post tjeneste hos oss, kan du legge til fraværsmelding eller feriemelding via webmail (https://tornado.email). Etter at du er innlogget, klikk på INNSTILLINGER.

På venstre side, klikk så på FRAVÆRSASSISTENT

Skriv inn meldingen i tekstfeltet MELDING
Oppgi FRA (dato fra når denne skal gjelde) og TIL (dato for når meldingen skal opphøre)

Klikk på LAGRE når du er ferdig