Fra 13.oktober 2016 har vi byttet e-post løsning. Ny løsning har en autodiscover funksjon, som setter opp e-postkontoen din automatisk. Alt du trenger å gjøre er å taste inn e-postadresse og passord.

I noen e-postlesere vil ikke dette fungere, og da må følgende informasjon legges inn:
  • Webmail: https://tornado.email
  • Inngående mailserver: tornado.email
  • Utgående mailserver: tornado.email
  • Portnummer på inngående mailserver: 143 (for IMAP) og 110 for (POP3)
  • Portnummer på utgående mailserver: 587
Det er ikke tillatt å sende e-post uten brukernavn (e-postadresse) og passord, så dette må settes i e-post klienten (Krever passordgodkjenning). 

Hvis du får "timeout" på oppkobling, prøv å sett mailserver til: internal.tornado.email