Betingelser for våre digitale tjenester er publisert på https://www.dmt.no/tjenesteavtale.

Tjenesteavtalen inneholder:

  • Salgsbetingelser – generelle salgsbetingelser.
  • Databehandleravtale – vilkår for DMT sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden.
  • Registreringsavtale – vilkår for registrering, flytting og administrasjon av domenenavn.
  • Betingelser for hostingtjenester – spesifikke vilkår for våre ulike hostingtjenester.
Denne har vært sendt ut elektronisk til alle våre kunder, og er spesifisert i alle våre tilbud og kontrakter.