Microsoft har nå stoppet støtten for Windows Essential 2012, som også betyr at Live Mail ikke lenger må benyttes som e-post klient. Microsoft fraråder å bruke programmet, og ber om å finne alternative e-post programmer.Vi anbefaler å bruke e-postprogrammet som følger med operativsystemet, alternativt så kjøp en lisens til Microsoft Outlook/Office.