Bring FraktGuide er utviklet for Prestashop 1.6 serien. Modulen viser tilgjengelige fraktmåter fra Bring/Posten, basert på kundens postnummer. Alle priser, typer pakker og estimert leveringsdato blir vist for kunder i nettbutikken, via Bring sitt eget API.

Du som butikkeier forholder deg alltid til Bring sine satser til enhver tid, og kunden selv bestemmer hvilken fraktmåte pakken(e) sendes på.

Bruk av Bring FraktGuide krever ingen avtale med Bring, og er en helt frittstående Prestashop modul.

Viktig informasjon
Hvis nettbutikken ikke har måling av volum og vekt for dine produkter, må du som nettbutikkeier selv passe på at produktene som tilbys fra Bring er innenfor de grensene som gjelder for valgt produkt. Pakker kan ikke overstige øvre grenser, for både vekt og volum.