For å sette riktig MVA sats på frakt, endres dette i fraktoppsettet etter at modulen er installert og konfigurert. Velg «Frakt» og «Transportører». Endre «Bring» transportørene, og sett riktig MVA sats i steg #2 («Forsendelseslokasjon og kostnader»)Selskaper som ikke er MVA pliktig skal sette nullsats på merverdiavgift på alle pakker.