Vi har nå utgitt Bring FraktGuiden for Prestashop 1.7.x, og denne kan lastes ned fra Prestashop Addons