Etiketten genereres som en PDF fil, og skrives ut til skriver