Utskrift av etiketter krever en avtale med Bring. Alle bedrifter kan registrere sitt firma på Bring helt gratis, og før man kan generere etiketter må det opprettes en API nøkkel og API Kundenøkkel med avtale. Denne bestilles hos Bring. Ta kontakt med Kundeservice for å aktivere tjenesten/avtalen.
Bring Kundeservice - Ring 04045

Gå til http://www.bring.no og klikk på «Logg inn i Mybring» knappen