Følgende innstillinger i modulen må settes • Testmodus: Ja (kun til test). Nei (i produksjon)
 • Kontaktnavn: Navn på person som senderpakke (kontaktperson)
 • Kontakt telefon: Telefonnummer til person som senderpakken (telefonnummer)
 • API uid: brukernavn til myBring
 • API key: API nøkkel hos myBring
 • API ClientID: Adressen til nettbutikken (f.eks. http://www.dinnettbutikk.no)
Standard verdier
Disse verdien kan settes i modulen, slik at hver ordre får oppgitte standard verdier.

 • Varer beskrivelse: Innhold i pakken
 • Kommentarer til Bring: Beskjed til Bring, ved levering
 • Vekt (gram): antall gram på pakken.
 • Høyde (cm): høyde på pakke i centimeter
 • Bredde (cm): bredde på pakke i centimeter
 • Lengde (cm): lengde på pakke i centimenter
 • Varsle mottaker på e-post og SMS: velg om Posten/Bring sender ut varsel på e-post eller SMS når pakken er klar til henting. NB! Denne tjenesten medfører ekstra kostnader. (kr 7,- per melding)
 • Forsøke å levere: Velg leveringsmåte
Leveringsmåter

 1. Prøv å levere en gang, deretter levere til nærmeste PiB (Post i Butikk)
 2. Prøv å levere to ganger, deretter levere til nærmeste PiB (Post i Butikk)
 3. Prøv å levere to ganger, deretter returnere
Vi anbefaler at det settes leveringsmåte #1 eller #2.
Med avtale med Bring, så vil omkrets og vekt kontrolleres av Posten ved adkomst på nærmeste postterminal. Bring oppdaterer så med reelle data i myBring, og du blir kun fakturert riktig pris i henhold til eksakt vekt og omkrets på pakken.